Abuse Hold


Zneužívání má mnoho tváří. Může se jednat o zneužívání fyzické, psychické, finanční, sexuální, v podstatě jakékoli. Samo o sobě může zneužívání pocházet od někoho jiného (nelaskaví partneři, lidé, kteří chtěli, abychom je slepě následovali, zastrašovali nás, dělali z nás bytosti bez názoru), ale také od nás samotných. Ptáte se, jak můžete zneužívat samy sebe? Co třeba tím, že se snižujeme před ostatními, že neuznáme svoji vlastní sílu, své kapacity, že nenasloucháme svým vnitřním pocitům a tomu, co se nám snaží naše tělo říci. Co když existuje způsob, jak zabránit, aby Vám zneužívání nebránilo žít život, o kterém víte, že je možný? Access Consciousness Abuse Hold je silný energetický proces, který z Vašeho těla i bytosti pomáhá uvolňovat vše, co jste do něj v souvislosti se zneužíváním uzamkli. Víte, co se děje, když následky zneužívání zůstávají ve Vašem těle a Vaší bytosti? Je to jako byste programovali Vaše tělo pocitem, že se to stane znovu. Můžete být doslova paralyzovaní. Žijete ve strachu: "Kdy to zase přijde?"? Soudíte se za to, co se Vám přihodilo nebo se soustavně děje? Nebo si dokonce myslíte, že za to můžete, že je to Vaše vina? Nebo Vám to dal někdo najevo? Myslíte si, že nejste dost silní, abyste jakémukoli zneužívání zabránili? Ne. Jste dost silní, jen je potřeba si vybrat změnu a rozhodnout se pro ni. Rozhodnout se žít život v radosti. Je nyní čas, opustit staré vzorce uzamčené ve vašem těle? Je čas zbavit se nepříjemných pocitů, emocí, myšlenek, které Vás neustále trápí, dohání a nevíte, jak se s nimi vypořádat? Chcete konečně žít a radovat se z každého dne? 


Pro přijetí tohoto procesu je nutná příprava v podobě poslechu nahrávky zakladatele Access Consciousness® THE ORIGINAL CLEARING THE ISSUES OF ABUSE a to celkém 30x. Nahrávka je k dispozici na adrese: https://www.accessconsciousness.com/en/shop-catalog/all/the-original-clearing-the-issues-of-abuse/.

Nahrávku poslouchejte v originále (angličtina), a to i tehdy pokud nemluvíte anglicky, nebo nahrávce plně nerozumíte. Energeticky se začnou věci čistit a tělo se připravovat na vlastní sezení.