Kvantová terapie

 Na tento svět přicházíme jako dokonalé bytosti. Naše síla a zdroj štěstí je přímo uvnitř každého z nás. Všichni si v sebe neseme unikátní dary, schopnosti a talenty, kterých potenciál když využijeme naplno, prožijeme plnohodnotný život ve zdraví, radosti a hojnosti.

Je to právě láska a světlo v nás, které nás vedou cestou života v lehkosti.

Někdy se nám ale v životě stává, že jsme v situacích, kdy si nevíme rady, nevidíme řešení a nevíme kterou cestou života se vydat dál. Častokrát je to právě proto, že naše mysl vytváří scénáře podmíněné zkušenostmi z minulosti a v našem živote se tak nevědomě opakuje jistý vzorec chování, naše reakce jsou vytvářené podle toho, co jsme již v minulosti zažili anebo viděli v našem okolí.

Možností je ale nekonečně mnoho, stejně tak jako nikdy nekončící a věčné vědomí. Změna perspektivy či uhlu pohledu na jistou situaci anebo chování by tak mohla změnit celkový chod událostí.

Díky kvantové terapii vás bezpečně navedu do ztišeného stavu klidu a relaxace, kde poodsuneme bokem mysl a propojíme se s vaší vnitřní sílou a zdrojem bezpodmínečné lásky a světla - vyšším Já, kterým jste vy samy a které pro vás vždy chce jen to nejlepší. V průběhu sezení dochází k léčení a ke změně vzorců chování na funkční, které vedou k vytváření a prožití plnohodnotného života. Před terapií si připravte otázky a témata, které byste chtěli zodpovědět anebo řešit. Můžou se týkat všech oblastí fyzického zdraví, emočního stavu, mentálních vzorců či životních situací. Pro efektivní výsledky je potřebná i jistá dávka spolupráce z vaší strany.

Výsledkem terapie je hloubkové odpočinutí a regenerace, propojení se s vlastní vnitřní sílou a vedením.

Sezení trvá 2 až 3 hodiny.