.

Pohyb ... spontánně přirozený tanec vesmíru probíhající skrze nás. Stejně jako každý den začíná raném a pokračuje volně do odpoledne, až se přeleje k večeru a končí vlídnou nocí, tak i přirozený pohyb začíná pozdravem znovuzrozeného slunce, pokračuje krásným příběhem postupně až k odpočinku a zasloužené relaxaci. Pravidelným praktikováním vědomého pohybu se učíme umění zklidnění neboli zastavení pohybu mysli. Vědomým vracením se do svého nitra se propojujeme se sebou samým. V průběhu cvičení nás pozornost na dech vede k prožití přítomného okamžiku a zastavení fluktuace mysli. Tím, že se v plynulém pohybu naučíme najít svůj vlastní střed, klid, vyrovnanost, celistvost a harmonii, přirozeně je pak nalezneme i v dalších oblastech našeho života. Tato praxe je vhodná pro mobilizaci kloubů a protažení svalů. Tyto efekty na fyzické tělo jsou jen malé střípky s nepřeberného množství výhod pro ty, jenž praktikuji pohyb pravidelně. Jde o souhru a spojení všech jeho aspektů procházející skrze tělo a vědomí. Tyto prvky může každý z nás zapojit do svého běžného života. Pokud se však rozhodnete, že se vědomý pohyb stane vaším životním stylem, započnete cestu, která obohatí a zharmonizuje celý váš život. 

.